کاهش اتلاف انرژي در ديتاسنترها

با استفاده از مستندات فني شرکت لگراند

هدف اين است که با کاهش اتلاف انرژي کارآيي زيرساخت‌هاي الکتريکي را افزايش داد. اتلاف انرژي مربوط به تبديل انرژي و UPSها هم‌اکنون نماينده حدود 10 درصد تمام مصرف انرژي در يک مرکز داده (ديتاسنتر) است، درحالي‌که خنک‌سازي به تنهايي نماينده 32 درصد مصرف انرژي است.

با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه خنک‌سازي، به‌ويژه از طريق طراحي‌هاي نوين و امکان استفاده از خنک‌سازي آزاد، اين اتلاف انرژي‌ها خود مسئول بخش عظيمي از قبض برق مراکز داده است.

ازاين‌رو لازم است به‌منظور افزايش کارآيي زيرساخت‌هاي الکتريکي به راهکارهايي توجه داشت که اين درصد را به‌ويژه از طريق سيستم‌هاي توزيع و تأمين انرژي، کاهش مي‌دهند. محصولات متنوعي هستند که با ارائه تجهيزات داراي عملکرد بالا، افزايش کيفيت انرژي و محدود کردن اتلاف انرژي، اثرات مخرب زيست‌محيطي را نيز کاهش مي‌دهند:

 

• تامين برق پيوسته (UPS)

اين‌ها باعث مي‌شوند تا تقاضاي انرژي تا حد ممکن به نيازمندي‌هاي واقعي نزديک شود.

 

• ترانسفورمرهاي Green T.HE hv/lv

(ترانسوفرمر سبز با کارآيي بالا)

اين گونه ترانسفورمرهاي کارآمد انرژي موثر را به نحوي کارآمد تضمين مي‌کنند.

 

• بانک‌هاي خازن

برق واکنشي را بهينه کرده و برق ظاهري تجهيزات را کاهش مي‌دهند