دسترس پذيري ديتاسنترها

تاریخ: 94/9/14

گزارش دسترس‌پذيري سال 2014 ديتاسنتر Veeam تقاضاي رو به افزايشي که سازمان‌ها با «همواره آنلاين بودن» مواجه هستند، اقداماتي که اين سازمان‌ها براي پاسخ به اين نياز انجام مي‌دهند و ميزان توفيق آن‌ها را در اين امر موردبررسي و تحقيق قرار مي‌دهد. اين گزارش قابليت راه‌کارهاي کنوني را در دسترسي به تجارت همواره آنلاين در قرن بيست و يکم موردبررسي قرار مي‌دهد.

 در گزارش شرکت Veeam مشخص‌شده است که تقاضاي جدي براي دسترسي 24 در 7 به خدمات IT و کاربرد آن‌ها وجود دارد و حدود 90درصد کسب‌وکارها را براي کاهش زمان ازکارافتادگي و تضمين دسترسي به داده‌ها، جزو برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند. همچنين گزارش نشان‌دهنده اين است که چگونه سازمان‌ها زيرساخت‌هاي ديتاسنترهاي خود را براي مطابقت با اين نيازها به‌روزرساني مي‌کنند.

علي‌رغم سرمايه‌گذاري در ديتاسنترهاي مدرن، «شکاف دسترس‌پذيري» بين نيازمندي‌هاي تجارت‌هاي هميشه آنلاين و آنچه راه‌کارهاي پشتيباني قديمي‌تر در مورد «زمان بازيابي هدف» (RTO) و «نقطه بازيابي هدف» (RPO) ارائه مي‌دهند، وجود دارد. در حقيقت، براي رسيدن به سطح نيازمندي‌هاي تجارت همواره آنلاين، سازمان‌ها بايد داده‌هاي حياتي عملياتي را در 60درصد اوقات نسبت به وضعيت کنوني بازيابي کنند و 5/1 برابر بيشتر نسخه پشتيبان بگيرند.

 اين گزارش ميزان اين شکاف و تأثير اقتصادي ناشي از عدم برابري با اين سطح از تقاضا را نشان مي‌دهد. در حال حاضر، سازمان‌ها با ميانگين 13 دفعه زمان ازکارافتادگي برنامه‌ها مواجه مي‌شوند و هزينه کل اين زمان ازدست‌رفته تا ده ميليون و 163هزار 114 دلار نيز مي‌رسد. علاوه بر اين، سازمان‌ها 2 بار در سال ناتواني در نسخه پشتيبان گيري را تجربه مي‌کنند. به اين دليل، سازمان‌ها حداقل دو ميليون دلار در طول سال از نقص در داده‌ها و عواملي نظير کاهش بهره‌وري و از دست رفتن فرصت‌ها زيان مي‌بينند.

 بخش‌هاي انتهايي گزارش به مسئله عدم توانايي راه‌کارهاي قديمي پشتيبان گيري در ناتواني تطابق با نيازمندي‌هاي RTO و RPO مي‌پردازد. مشخص شد که اين راه‌حل‌ها از توانمندي‌هايي مانند سرعت بالاي بازيابي (مورد تقاضاي 60درصد سازمان‌ها)، ممانعت از نقص در داده‌ها (53 درصد)، حفاظت مورد تأييد (4درصد)، استفاده از داده‌هاي پشتيبان به‌عنوان محيطي آزمايشي- مانند براي پچ‌ها و آپديت‌هاي جديد (38 درصد) و ديد کامل شامل نظارت فعالانه و هشدار در مورد مشکلات قبل از تأثير عملي آن‌ها (36 درصد)، برخوردار نيستند.

 سپس اقداماتي که سازمان‌ها براي ارائه دسترس‌پذيري در ديتاسنترهاي مدرن خود انجام مي‌دهند، آورده شده است. با در نظر گرفتن عدم توانمندي‌هاي مذکور، عجيب نيست که 78 درصد سازمان‌ها براي تغيير راه‌کار پشتيباني خود در طي 2سال برنامه دارند.

 اين گزارش بر مبناي پرسش‌نامه آنلاين انجام‌شده در ماه‌هاي اوت و سپتامبر 2014 توسط Vanson Bourne، سازمان مستقل فعال در زمينه تحقيقات بازار از 760 تصميم‌ساز در حوزه IT از سازمان‌هايي در ايالات‌متحده، بريتانيا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند، سوئيس، برزيل، استراليا و سنگاپور است که بيش از هزار کارمند در اختيار دارند.